ÇALIŞANLARIN SİGORTASI

Zorunlu işçi sigortası nedir?

Çalışan sigortası, kaza sonuçlarına karşı işçilerin zorunlu sigortalarını içerir (kaza).

İşyerinde, işyerinde ve dışında çalışanlar sigortalı olmalıdır; mesai saatleri dışında çalışma ve çalışma süresi boyunca sigortası işverenin tercihidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işverenin görevi nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, Madde 53, Paragraf 1. aşağıdakileri belirtir:

“İşveren, çalışanlara işle ilgili yaralanmalara ve sigortadan tazminatın tazmini sağlamak açıdan,meslek hastalıklarına ve işle ilgili hastalıklara karşı sigorta sağlamakla yükümlüdür. “

Kimler sigortalanabilir?

Toplu sigorta sözleşmesi, tüm çalışanlar, kuruluş üyeleri vb. için sigorta yüklenicisinin kayıtlarına veya bu sigorta kapsamında olmak isteyen çalışanlar için yüklenici tarafından sağlanan listeye göre yapılır.

Çalışanlarınızı sigortalayabileceğiniz tüm riskler nelerdir?

Bu sigorta kapsamındaki riskler şunlardır:

  • istemeyen kazalardan meydana gelen ölüm
  • kalıcı sakatlık (kısmi veya tam sakatlık)
  • geçici çalışamama (günlük ödenek şekilde düzenelenir)
  • tıbbi bakımı gerektiren sağlık sorunları (zorunlu sağlık sigortası kapsamına girmeyen ve hastane günleri dahilinde sigortalı tarafından ödenen sağlık giderleri dahil)

Ek olarak (isteğe bağlı), işveren, çalışanları için ciddi hastalıklar ve cerrahi müdahaleler ile sözleşme yapabilir ve bunları karşılayabilir.

Çalışanların ciddi hastalık ve ameliyatlardan dolayı sigortalı olmaları ne demektir?

Hastalık ve Cerrahi Çalışan Sigortası gönüllü sağlık sigortasına aittir, yani sigortalı bir olay gerçekleştiğinde (ciddi hastalık veya cerrahi – sigortacının çizelgelerine göre), sigortacının sigortalanan tutarı veya sigortalı olması durumunda sigortalı miktarının bir kısmını ödeyeceği anlamına gelir sigortanın ömrü boyunca ilk yapılan.

Bu sigorta kapsamındaki hastalıklar tablosu sigortacıdan sigortacıya değişir, ancak en sık miyokard enfarktüsü,beyin inme, malige tümör, Lyme hastalığı ve Sigorta Koşullarında sağlanan diğer hastalıkları kapsar.

Cerrahi müdahalelerde, sigortacı, sigorta ömrü boyunca gerçekleştirilen cerrahi müdahaleler için sigortalı tutarı veya sigortalı tutarın bir yüzdesini,sigorta ömrü boyunca ortaya çıkan cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyarak öder. Sözleşmede belirtilen sigorta bedeli sigorta şirketinin yükümlülüğünün üst sınırını temsil eder.

Kapsanan riskler nelerdir?

  • sigortacının ağır hastalıkları tablosuna göre, ilk olarak anlaşmalı sigorta döneminde ortaya çıkan ciddi hastalıklar
  • sigortanın taahhütlü sigorta ömrü boyunca yapılan ameliyat veya ameliyatlar,ancak sigortacının cerrahi müdahaleleri tablosuna  göre,sigorta süresi boyunca cerrahi ilk müdahale ihtiyacı ortaya çıkmıştır