DistriRisk’in Türk şirketleri ile işbirliği

Turkoviç Muşo

Türk şirketleri giderek, Sırbistan Cumhuriyeti’ndeki işlerini yatırm’a ve büyütmeye artan bir ilgi duyuyorlar.İş hedeflerine ulaşmalarda, DistriRisk d.o.o’yu, risk değerlendirmesi ve analizi bölümünde istikrarlı ve kuruluşundan bu yana her aşamada sigorta şirketlerine yönelik dürüst bir ortak(partner) olarak kabul edilmektedır.

Tesislerin ve ekipmanların yapımını ve kurulumunu izler, mülk risk sigortasına (inşaat tesisleri, ekipman ve malzemeleri için) değerlendirme, analiz ve yerleştirme yapar, genelden kaynaklanan riskleri, ürün ve mesleki sorumlulukları takip eder, nakliye risklerini de destekleriz (sürücü sorumluluğu ve sigorta taşımadaki mallar).

Çalışmanın kendine özgü doğası gereği, birçok profesyonel terimler,DistriRisk doo tarafından sunulan hizmetlerin şeffaflığını sağlamak için ve bize Türkiye şirketlerle işbirliklerde yüklü önemli katkıda bulunan Sırbistan Cumhuriyeti topraklarıda ve etrafında çevirmenlik hizmetlerini Türkçe dilinden Sırpçaya Turkoviç Muşo ’ un deneyimleri için kullanıyoruz.Turkoviç Muşo Türkiyede tahsil gören ve Gazi Universite mezun olan bir uzmandır.

Türk şirketleri ile işbirliği ve iletişim yoluyla sağladığımız güven ve DistiRisk Ltd.’nin sunduğu hizmetleri sağladığı güvenlik bu başarılı işbirliğinin temelidir. Turkoviç Muşo aynı zamanda Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği – TOBB ve  Türkçe konuşan  Girişimciler – işadamları – (TKG’nin) sayilan bir üyesidir.

Birliği TOBB