Saradnja DistriRiska sa turskim kompanijama

Mušo Turković

Turske kompanije sve više pronalaze interes za investiranje i širenje svog poslovanja U Republici Srbiji. U ostvarivanju svojih poslovnih ciljeva  prepoznaju DistriRisk doo  kao stabilnog i iskrenog partnera u delu procene i analize rizika i njihovog plasmana ka osiguravajućim društvima i to u svim fazama, od osnivanja.

Pratimo izgradnju i montažu objekata i opreme, radimo procenu, analizu i plasman ka osiguranju imovinskih rizika (za građevinske objekte, opremu i zalihe), rizika koji su posledica opšte, produktne i profesionalne odgovornosti, takođe smo podrška u transportnim rizicima (odgovornosti vozara i osiguranju robe u transportu).

Obzirom na specifičnost posla, sa mnogo stručnih termina, a u cilju transparentnosti usluga koje pruža DistriRisk doo, koristimo usluge prevodioca za turski jezik g-dina Muša Turkovića koji nam, u tom delokrugu, predstavlja značajnu podršku u saradnji sa turskim kompanijama koje svoje poslovanje obavljaju na teritoriji Republike Srbije.

Mušo Turković je takođe eminentni član Udruženja privrednih komora i berzi Republike Turske – TOBB, kao i Udruženja preduzetnika – biznismena koji govore turski jezik – TKG.

Poverenje koje smo izgradili kroz saradnju I komunikaciju sa turskim kompanijama kao I sigurnost koju im DistiRisk obezbedjuje u uslugama koje pruža su osnov ove uspešne saradnje. 

Udruženje TOBB