Ne prepuštajte stvari
slučaju

Rekli su o nama

Pre dve godine smo otpočeli saradnju sa DistriRisk-om.

Profesionalni, brzi, tačni su reči koje u najkraćem opisuju tim DistriRiska kada ih preporučujemo svojim poslovnim partnerima.

 

Zorica i Vladimir Marinković, Marinković-Hofmann doo

Značilo je kada u Beogradu imam potpune informacije o ugovorenim osiguranjima u Ljubljani ili Zagrebu. Isto se odnosi i na radnje koje treba preduzeti po nastanku štetnog događaja, posebno u inostranstvu. Osećate da je uvek neko sa vama i da se trudi da nađete rešenje.

Domaće brokersko društvo usmereno na zemlje regiona, zbog čega su ostvarili saradnju sa drugim društvima za posredovanje u osiguranju u inostranstvu. Programi osiguranja prilagođeni lokalnim tržištima i klijentu.

Miloš Pavlović, MTV Serbia doo

Svedok sam da su u dugogodišnjoj saradnji, sa različitim pravnim subjektima, postignuti odlični rezultati.  Identičan odnos sa svim klijentima, bez obzira na visinu ugovorene premije. Prate ugovor o osiguranju od početka do kraja. Predstavljaju oslonac i podršku u svakom smislu.

Zlatko Dimitrijević, Soko Štark ad, Beoguma doo

Lepo je što u Srbiji postoje ljudi od struke, posvećeni poslu u potpunosti, pri čemu poštuju profesionalne i moralne kodekse. Napreduju na zdravim osnovama i verujem da će i dalje poslovati bez propusta i sačuvati vedar duh. Pravo osveženje u poslovnom svetu.

Vladimir Kravčuk, Slovenački poslovni klub, Mercator Srbija

Saradnici

Osiguravajuća društva sa kojima sarađujemo