Zašto nas
angažovati?

ZAŠTO NAS ANGAŽOVATI?

Marija Kujović Stanimirović

O NAMA

Trofim Stolarov

REFERENCE

Marija Kujović Stanimirović

ZAŠTO NAS ANGAŽOVATI?

 • Nezavisni smo, samostalni i upoznati sa svim osiguravajućim programima na tržištu, što nam omogućava da predložimo najbolje i najpovoljnije rešenje za Vas.
 • Čitamo sitna slova i upoznajemo Vas sa uslovima osiguranja, pravima i obavezama, kao i sa pravom na naknadu štete.
 • Za naše klijente predstavljamo snažan eksterni tim koji je specijalizovan za osiguranje i upravljanje rizicima, čiji su resursi raspoloživi u svakom trenutku.
 • Analiziramo rizike koji prate Vaš biznis, poredimo i analiziramo ponuđeni obim pokrića rizika različitih osiguravajućih društava i njihove Opšte i Posebne uslove osiguranja. Analizom dolazimo do najpovoljnijeg rešenja, prezentujemo Vam rezultate uporedne analize, a odluku o konačnom izboru donosite Vi.
 • Našim angažovanjem štedite svoje vreme i novac i dobijate stručnjake koji igraju u vašem timu, stavljajući Vam na raspolaganje 30 godina iskustva u obavljanju poslova osiguranja.
 • Naše usluge, prema Zakonu o osiguranju, ne plaćate.
 • Saradnjom sa nama, obezbedićete dodatnu sigurnost preduzeću, zaposlenima i imovini. Pomoći ćemo Vam da osigurate ličnu profesionalnu odgovornost, ali i odgovornost članova uprave.
 • Pružamo Vam pomoć i podršku u ostvarivanju prava iz osiguranja po nastanku štetnog događaja. Učestvujemo u pregovorima sa osiguravajućim društvima i tom prilikom zastupamo Vaše interese.
 • Zato što volimo svoj posao i obavljamo ga sa osmehom.

O NAMA

DistriRisk d.o.o. je društvo za posredovanje u osiguranju koje u Srbiji uspešno radi od 2007. godine. Na osnovu dozvole Narodne Banke Srbije, obavljamo poslove posredovanja u osiguranju i savetovanja u upravljanju rizicima i obradi šteta.

 • Imamo zaključene ugovore sa svim renomiranim osiguravajućim društvima;
 • Posredujemo kod ugovaranja svih vrsta osiguranja;
 • Nezavisni smo i zastupamo interese klijenta koji nas angažuje;
 • Sve usluge koje pruža edukovan i licenciran tim DistriRisk doo su besplatne za naše klijente;

DistriRisk d.o.o. okuplja tim stručnjaka iz oblasti osiguranja, prava i finansija čije je višedecenijsko iskustvo fokusirano na interese klijenata u kompleksnom procesu pribave, procene, analize i ostvarivanja prava iz osiguranja.

Sa jednakom pažnjom pred društvima za osiguranje zastupamo interese ugovarača i osiguranika, fizičkih i pravnih lica.

Naše klijente savetujemo u procesu procene rizika, analize postojećih polisa osiguranja, zaključivanja ugovora o osiguranju i ostvarivanju prava iz osiguranja po nastanku štetnog događaja.

REFERENCE

Osnovni postulati na bazi kojih smo stekli poverenje velikog broja klijenata su: profesionalizam, ažurnost, temeljnost i kooperativnost.

Izdvajamo se fleksibilnim pristupom, inovativnošću i kvalitetom podrške koju kao partner pružamo poslovnim subjektima i pojedincima.

Tokom naših 15 godina poslovanja ostvarili smo uspešnu saradnju sa preko 300 klijenata različitih delatnosti među kojima su: Atlantic Grupa, MTV Srbije, Nameštaj Tahirović, Marinković-Hofmann, Cash&Carry Plus, Medical Innovation Solution, Credy banka, Soko Štark ad, Lura Grupa, Rotografika, Beoguma, Home Plus, Unico Sofa, SVC Velika Plana i mnoga druga mala, srednja i velika preduzeća.

Uvek smo na raspolaganju za Vas i Vašu kompaniju.
Jedan poziv menja sve.
Uverite se sami.

Rekli su o nama

Pre dve godine smo otpočeli saradnju sa DistriRisk-om.

Profesionalni, brzi, tačni su reči koje u najkraćem opisuju tim DistriRiska kada ih preporučujemo svojim poslovnim partnerima.

 

Zorica i Vladimir Marinković, Marinković-Hofmann doo

Značilo je kada u Beogradu imam potpune informacije o ugovorenim osiguranjima u Ljubljani ili Zagrebu. Isto se odnosi i na radnje koje treba preduzeti po nastanku štetnog događaja, posebno u inostranstvu. Osećate da je uvek neko sa vama i da se trudi da nađete rešenje.

Domaće brokersko društvo usmereno na zemlje regiona, zbog čega su ostvarili saradnju sa drugim društvima za posredovanje u osiguranju u inostranstvu. Programi osiguranja prilagođeni lokalnim tržištima i klijentu.

Miloš Pavlović, MTV Serbia doo

Svedok sam da su u dugogodišnjoj saradnji, sa različitim pravnim subjektima, postignuti odlični rezultati.  Identičan odnos sa svim klijentima, bez obzira na visinu ugovorene premije. Prate ugovor o osiguranju od početka do kraja. Predstavljaju oslonac i podršku u svakom smislu.

Zlatko Dimitrijević, Soko Štark ad, Beoguma doo

Lepo je što u Srbiji postoje ljudi od struke, posvećeni poslu u potpunosti, pri čemu poštuju profesionalne i moralne kodekse. Napreduju na zdravim osnovama i verujem da će i dalje poslovati bez propusta i sačuvati vedar duh. Pravo osveženje u poslovnom svetu.

Vladimir Kravčuk, Slovenački poslovni klub, Mercator Srbija