Novosti i objave

DistriRisk na panel diskusiji “Da li je osiguranje trošak ili dobra investicija“ u organizaciji Udruženja finansijskih direktora Srbije

Dana 20.09.2022. godine u prostorijama Hotela Falkensteiner održana je panel diskusiju na temu “Da li je osiguranje trošak ili dobra investicija“. Panel diskusija je održana u organizaciji Udruženja finansijskih direktora Srbije. Predstavnici Dunav, Triglav i Sava osiguranja su zajedno sa predstavnicima DistriRisk doo društva za posredovanje u osiguranju razmenili iskustva i prezentovali programe osiguranja za koje privredni subjekti pokazuju povećano interesovanje. Obzirom na poremećaje u poslovanju koje globalni problemi donose, privredni subjekti posebno iskazuju ineteresovanje za osiguranje potraživanja od ino i domaćih kupaca, dobrovoljno zdravstevno osiguranje, kao i osiguranje od svih vrsta odgovornosti. Tatjana Smiljanić, Šef službe za osiguranje lica Sava osiguranja a.d.o, izjavila je da je Sava osiguranje suočeno sa novim i povećanim potrebama klijenata korisnika zdravstvenih usluga izazvanih pandemijom, omogućilo preglede i dijagnostičke procedure u vezi sa tegobama nastalim usled Covid -19 infekcije do punog limita paketa koji klijent ugovori. Predstavnici Dunav i Triglav osiguranja su se osvrnuli na izazove u poslovanju preduzeća. Ivan Grujić, Pomoćnik izvršnog direktora Triglav osiguranja a.d.o je napomenuo da osiguranje potraživanja posebne prednosti ima sa jedne strane u zaštiti nenaplativih potraživanja, a sa druge strane u povećanju prodaje, povoljnijeg zaduživanja kod banaka i unapređenju konkurentnosti. Jelena Pavlović, Direktor sektora za naknadu šteta odgovornosti, transporta i kredita u Dunav osiguranju a.d.o, je istakla važnost osiguranja privrednih subjekata od odgovornosti prema trećim licima i navela niz primera isplate šteta u praksi. Takođe je dodala da na tržištu Srbije klijenti sve više ugovaraju osiguranje od profesionalnih odgovornosti različitih struka, osiguranje odgovornosti direktora i članova uprave D&O i osiguranje od profesionalne odgovornosti IT kompanija. Marija Kujović Stanimirović , partner i predstavnik DistriRisk doo društva za posredovanje u osiguranju je istakla značaj i ulogu posrednika u stručnoj podršci privrednim subjektima prilikom ugovaranja osiguranja i analizi uslova osiguravača, definisanju rizika koji prate delatnosti kompanija i podršci u ostvarivanju prava iz osiguranja po nastanku štetnog događaja. Navela je da je za privredne subjekte obično izneneđujuća i interesantna informacija da za usluge koje posrednik u osiguranju obavlja, ne plaćaju naknadu. Finansijski direktori kao učesnici panela su brojnim zanimljivim pitanjima aktivno učestvali u diskusiji, a kao zaključak panel diskusije se nametnulo da osiguranje predstavlja korisnu investiciju i kako kažu omogućava miran san.

DistriRisk na panel diskusiji o aktuelnim temama u oblasti osiguranja na tržištu Srbije

U prostorijama Hotela IN, u aprilu 2022. godine održan je radni doručak uz panel diskusiju o aktuelnim temama u oblasti osiguranja na tržištu Srbije. Panel diskusija je održana u organizaciji Slovenačkog i Hrvatskog poslovnog kluba. Predstavnici Triglav, Sava i Milenijum osiguranja su zajedno sa predstavnicima DistriRisk doo društva za posredovanje u osiguranju razmenili iskustva i prezentovali programe osiguranja koje su u poslednje dve godine turbulentnog i neizvesnog poslovanja dobile na značaju na tržištu osiguranja Srbije. Obzirom na poremećaje u poslovanju koje je pandemija donela u prethodnom periodu, privredni subjekti posebno iskazuju ineteresovanje za dobrovoljno zdravstevno osiguranje, osiguranje potraživanja od ino i domaćih kupaca kao i osiguranje od svih vrsta odgovornosti. Lidija Vasić, Direktorka sektora za razvoj i reosiguranje Sava osiguranja a.d.o, izjavila je da je Sava osiguranje suočeno sa novim i povećanim potrebama klijenata korisnika zdravstvenih usluga izazvanih pandemijom, omogućilo preglede i dijagnostičke procedure u vezi sa tegobama nastalim usled Covid -19 infekcije do punog limita paketa koji klijent ugovori. Predstavnici Triglav i Milenijum osiguranja su se osvrnuli na izazove u poslovanju preduzeća. „Uobičajenu strukturu aktive preduzeća čine 30% osnovnih sredstava, 30% zaliha i čak 40% potraživanja. Preduzeća su do skoro fokus stavljala na osiguranje osnovnih sredstava i zaliha, međutim sve više se podiže svest o značaju osiguranja potraživanja koja posebne prednosti ima sa jedne strane u zaštiti nenaplativih potraživanja, a sa druge strane u povećanju prodaje, povoljnijeg zaduživanja kod banaka i unapređenju konkurentnosti.“, napomenuo je Ivan Grujić, Pomoćnik izvršnog direktora Triglav osiguranja a.d.o Darko Lazarević, Direktor sektora za razvoj tehniku i obradu osiguranja Milenijum osiguranja a.d.o se osvrnuo na osiguranje opše odgovornosti privrednih subjekata prema trećim licima. Istakao je da u strukturi ugovaranja osiguranja svih vrsta odgovornosti, opšta odgovornost zauzima više od 50% učešća i dodao da na tržištu Srbije klijenti sve više ugovaraju osiguranje od profesionalnih odgovornosti različitih struka, osiguranje odgovornosti direktora i članova uprave D&O i osiguranje od profesionalne odgovornosti IT kompanija. Marija Kujović Stanimirović , partner i predstavnik DistriRisk doo društva za posredovanje u osiguranju je istakla značaj i ulogu posrednika u stručnoj podršci privrednim subjektima prilikom ugovaranja osiguranja i analizi uslova osiguravača, definisanju rizika koji prate delatnosti kompanija i podršci u ostvarivanju prava iz osiguranja po nastanku štetnog događaja. Navela je da je za privredne subjekte obično izneneđujuća i interesantna informacija da za usluge koje posrednik u osiguranju obavlja, ne plaćaju naknadu. Učesnici su imali prilike da aktivno učestvuju u diskusiji, a kao zaključak panel diskusije se nametnulo da osiguranje predsatavlja odlično rešenje kao preventivna zaštita od rizika koji prate poslovanje kompanija.

Saradnja DistriRiska sa turskim kompanijama

Turske kompanije sve više pronalaze interes za investiranje i širenje svog poslovanja U Republici Srbiji. U ostvarivanju svojih poslovnih ciljeva prepoznaju DistriRisk doo kao stabilnog i iskrenog partnera u delu procene i analize rizika i njihovog plasmana ka osiguravajućim društvima i to u svim fazama, od osnivanja.