DistriRisk na panel diskusiji o aktuelnim temama u oblasti osiguranja na tržištu Srbije