Prirodne katastrofe u Grčkoj kroz prizmu osiguranja

Prirodne nepogode su u porastu, kako što se tiče učestalosti, tako i što se tiče intenziteta.

U periodu od  1993-2018. Grčki osiguravači su isplatili 359 miliona evra po osnovu šteta koje su izazvane prirodnim nepogodama.  A prijavljenih šteta je bilo ukupno 24.106. Najrazorniji I najskuplji je bio zemljotres iz 1999. godine. Za štete koje su posledica ovog zemljotresa (a tiču se I imovine I ljudi – povreda) isplaćeno je 111 miliona eura.

Ukupno je 4 vremenske nepogode koje su najvećim delom uzrokovale ovaj broj šteta: snežne padavine, kiša (uključujući poplave I tornada), požari I zemljotresi. Najčešći uzročnih vremenskih nepogoda su kiše I po ovom osnovu je isplaćeno 128.6 miliona eura ukupno, po svim odštetnim zahtevima. Najveća šteta izazvana kišama desila se 2002. godine i tada su grčki osiguravači platili osiguranicima 26.6 miliona evra. Najveća prosečna vrednost šteta od posledica kiše je bila 2017. godine i iznosila je 37.567 evra po odštetnom zahtevu (što je za 77% veća vrednost od proseka za 2012. godinu – 21.200 evra po odštetnom zahtevu).

Najčešće, kiša uzrokuje štete najvećih vrednosti tokom meseca jula i oktobra.

Ukupna šteta od zemljotresau ovom periodu iznosila je 133.5 miliona evra, dok je šteta od šumskih požara bila u vrednosti od 45.8 miliona evra.

Ekstremno je važna uloga tržišta osiguranja u pokrivanju ekonomskih gubitaka koji su posledica prirodnih nepogoda. Tokom svakog od ovih događaja, mehanizam osiguranja je brzo aktiviran, kako bi se obezbedio brz oporavak osiguranih od šteta koje su pretrpeli.“ – rečeno je u Grčoj Asocijaciji Osiguravača (EAEE).

(Izvor fotografije: ALO)

(IZVOR: http://www.xprimm.com/GREECE-1993-2018-natural-catastrophes-report-articol-2,143,140-13029.htm; www.eaee.gr)