Autor: distririsk

Saradnja DistriRiska sa turskim kompanijama

Turske kompanije sve više pronalaze interes za investiranje i širenje svog poslovanja U Republici Srbiji. U ostvarivanju svojih poslovnih ciljeva prepoznaju DistriRisk doo kao stabilnog i iskrenog partnera u delu procene i analize rizika i njihovog plasmana ka osiguravajućim društvima i to u svim fazama, od osnivanja.