TRENDOVI NA TRŽIŠTU OSIGURANJA – Iskustva iz Evropske Unije

Najkvalitetnije pokriće za klijenta, podrška u postupku realizacije odštetnog zahteva, saveti za upravljanje rizikom, sveobuhvatan pogled na poslovanje klijenta i povezivanje njegovog biznisa sa osiguravajućim rešenjima, prilagođavanje tih rešenja njegovim specifičnim potrebama ono je što klijenti prepoznaju kao nezamenljivo.

TRENDOVI NA TRŽIŠTU OSIGURANJA

Tržište usluga osiguranja prolazi kroz intenzivne promene u procesu digitalizacije i prilagođavanja novim trendovima, novim navikama i ukusima kupaca budućnosti. Kupac budućnosti želi da stvari obavi brzo i lako, usput, bez zadržavanja i nepotrebnih procedura. To je veliki izazov za osiguravače i za postupak preuzimanja rizika u osiguranje. Glavno pitanje za razvoj e-kupovine osiguranja je pitanje granica digitalizacije postupka preuzimanja rizika u osiguranje. Najveću transformaciju prošli su proizvodi namenjeni fizičkim licima, dok proizvode koji prate različite biznis linije digitalizacija nekako još uvek nije dotakla.

On-line kanali distribucije osiguranja su najinteresantniji vlasnicima malih i srednjih preduzeća, jer nisu opterećeni procedurama, dok je proces odlučivanja MSP najčešće oslonjen na vlasnika. Procenat obnove ovakvih osiguranja je jako visok i kreće se između 75 i 80%.

Međutim, postoje i rezultati istraživanja koji kažu da nema prevelikog interesovanja među malim i srednjim preduzećima za direktnu nabavku osiguranja. MSP u ukupnoj premiji koju realizuju brokeri  na tržištu EU učestvuju sa  40%. Međutim , možemo to da razdvojimo na sledeći način: mikro biznisi su skloniji kupovini osiguranja preko on-line platformi, dok kompleksnija MSP i dalje preferiraju direktan kontakt  i kontinuitet odnosa kakav im pruža broker.

Ovako izgleda raspodela prema kanalu pribave osiguranja za MSP:

Izvor: Verdict Financial SME Survey

UTICAJ TRENDOVA NA BROKERE U OSIGURANJU

Što je zahtev i potreba za osiguranjem kompleksnija, to je i potreba za uslugom brokera izraženija:

Izvor: Konsileo, PKF Littlejohn

U situaciji u kojoj klijenti nisu svesni specifičnih profesionalnih kvalifikacija brokera, čini se da je budućnost brokerskog posla danas, sa perspektivom razvoja do 2027. godine, ipak u rukama brokera. Većina klijenata najviše ceni osećaj komfora, zato što su svesni da će dobiti proizvod najveće vrednosti na tržištu. Drugi po značaju je osećaj da će imati kome da se obrate kada nastupi štetni događaj i da u tom procesu nisu sami pred osiguravačem. Nakon toga dolaze saveti za upravljanje rizikom i korisni uvidi u ono što se dešava u konkretnom sektoru, a korisno je za specifični biznis.

Izvor: PKF Littlejohn

Unapređenja su fokusirana na pojednostavljivanje procesa i zadržavanje klijenata.  Brokeri su budući lideri koji će predvoditi znanjem.  Svoju uslugu treba da ojačaju na polju konsultacija, upravljanja rizikom i preporuka baziranih na znanju i iskustvu, a da bavljenje prodajom osiguranja prepuste agentima. Upravo to je ono što, iznova se potvrđuje, klijenti najviše cene kada je uloga brokera u pitanju: vođenje klijenta kroz proces osiguranja i interpretacija kompleksnih uslova na tržištu osiguranja uz prilagođavanje ponude njihovom biznisu. Dakle, ono u čemu brokeri treba da vide i ostvare svoju razvojnu šansu u narednih, sada već manje od deset godina, je dodata vrednost kroz stvarno razumevanje rizika koji prate poslovanje njihovog klijenta, obezbeđivanje informacija o riziku i biznis savete za upravljanje rizikom.

(izvori: https://www.insuranceeurope.eu/insurancedata); 
Future of Commercial Insurance Broking Report)