Autor: Marija Kujovic Stanimirovic

DistriRisk na panel diskusiji “Da li je osiguranje trošak ili dobra investicija“ u organizaciji Udruženja finansijskih direktora Srbije

Dana 20.09.2022. godine u prostorijama Hotela Falkensteiner održana je panel diskusiju na temu “Da li je osiguranje trošak ili dobra investicija“. Panel diskusija je održana u organizaciji Udruženja finansijskih direktora Srbije. Predstavnici Dunav, Triglav i Sava osiguranja su zajedno sa predstavnicima DistriRisk doo društva za posredovanje u osiguranju razmenili iskustva i prezentovali programe osiguranja za koje privredni subjekti pokazuju povećano interesovanje. Obzirom na poremećaje u poslovanju koje globalni problemi donose, privredni subjekti posebno iskazuju ineteresovanje za osiguranje potraživanja od ino i domaćih kupaca, dobrovoljno zdravstevno osiguranje, kao i osiguranje od svih vrsta odgovornosti. Tatjana Smiljanić, Šef službe za osiguranje lica Sava osiguranja a.d.o, izjavila je da je Sava osiguranje suočeno sa novim i povećanim potrebama klijenata korisnika zdravstvenih usluga izazvanih pandemijom, omogućilo preglede i dijagnostičke procedure u vezi sa tegobama nastalim usled Covid -19 infekcije do punog limita paketa koji klijent ugovori. Predstavnici Dunav i Triglav osiguranja su se osvrnuli na izazove u poslovanju preduzeća. Ivan Grujić, Pomoćnik izvršnog direktora Triglav osiguranja a.d.o je napomenuo da osiguranje potraživanja posebne prednosti ima sa jedne strane u zaštiti nenaplativih potraživanja, a sa druge strane u povećanju prodaje, povoljnijeg zaduživanja kod banaka i unapređenju konkurentnosti. Jelena Pavlović, Direktor sektora za naknadu šteta odgovornosti, transporta i kredita u Dunav osiguranju a.d.o, je istakla važnost osiguranja privrednih subjekata od odgovornosti prema trećim licima i navela niz primera isplate šteta u praksi. Takođe je dodala da na tržištu Srbije klijenti sve više ugovaraju osiguranje od profesionalnih odgovornosti različitih struka, osiguranje odgovornosti direktora i članova uprave D&O i osiguranje od profesionalne odgovornosti IT kompanija. Marija Kujović Stanimirović , partner i predstavnik DistriRisk doo društva za posredovanje u osiguranju je istakla značaj i ulogu posrednika u stručnoj podršci privrednim subjektima prilikom ugovaranja osiguranja i analizi uslova osiguravača, definisanju rizika koji prate delatnosti kompanija i podršci u ostvarivanju prava iz osiguranja po nastanku štetnog događaja. Navela je da je za privredne subjekte obično izneneđujuća i interesantna informacija da za usluge koje posrednik u osiguranju obavlja, ne plaćaju naknadu. Finansijski direktori kao učesnici panela su brojnim zanimljivim pitanjima aktivno učestvali u diskusiji, a kao zaključak panel diskusije se nametnulo da osiguranje predstavlja korisnu investiciju i kako kažu omogućava miran san.

DistriRisk na panel diskusiji o aktuelnim temama u oblasti osiguranja na tržištu Srbije

U prostorijama Hotela IN, u aprilu 2022. godine održan je radni doručak uz panel diskusiju o aktuelnim temama u oblasti osiguranja na tržištu Srbije. Panel diskusija je održana u organizaciji Slovenačkog i Hrvatskog poslovnog kluba. Predstavnici Triglav, Sava i Milenijum osiguranja su zajedno sa predstavnicima DistriRisk doo društva za posredovanje u osiguranju razmenili iskustva i prezentovali programe osiguranja koje su u poslednje dve godine turbulentnog i neizvesnog poslovanja dobile na značaju na tržištu osiguranja Srbije. Obzirom na poremećaje u poslovanju koje je pandemija donela u prethodnom periodu, privredni subjekti posebno iskazuju ineteresovanje za dobrovoljno zdravstevno osiguranje, osiguranje potraživanja od ino i domaćih kupaca kao i osiguranje od svih vrsta odgovornosti. Lidija Vasić, Direktorka sektora za razvoj i reosiguranje Sava osiguranja a.d.o, izjavila je da je Sava osiguranje suočeno sa novim i povećanim potrebama klijenata korisnika zdravstvenih usluga izazvanih pandemijom, omogućilo preglede i dijagnostičke procedure u vezi sa tegobama nastalim usled Covid -19 infekcije do punog limita paketa koji klijent ugovori. Predstavnici Triglav i Milenijum osiguranja su se osvrnuli na izazove u poslovanju preduzeća. „Uobičajenu strukturu aktive preduzeća čine 30% osnovnih sredstava, 30% zaliha i čak 40% potraživanja. Preduzeća su do skoro fokus stavljala na osiguranje osnovnih sredstava i zaliha, međutim sve više se podiže svest o značaju osiguranja potraživanja koja posebne prednosti ima sa jedne strane u zaštiti nenaplativih potraživanja, a sa druge strane u povećanju prodaje, povoljnijeg zaduživanja kod banaka i unapređenju konkurentnosti.“, napomenuo je Ivan Grujić, Pomoćnik izvršnog direktora Triglav osiguranja a.d.o Darko Lazarević, Direktor sektora za razvoj tehniku i obradu osiguranja Milenijum osiguranja a.d.o se osvrnuo na osiguranje opše odgovornosti privrednih subjekata prema trećim licima. Istakao je da u strukturi ugovaranja osiguranja svih vrsta odgovornosti, opšta odgovornost zauzima više od 50% učešća i dodao da na tržištu Srbije klijenti sve više ugovaraju osiguranje od profesionalnih odgovornosti različitih struka, osiguranje odgovornosti direktora i članova uprave D&O i osiguranje od profesionalne odgovornosti IT kompanija. Marija Kujović Stanimirović , partner i predstavnik DistriRisk doo društva za posredovanje u osiguranju je istakla značaj i ulogu posrednika u stručnoj podršci privrednim subjektima prilikom ugovaranja osiguranja i analizi uslova osiguravača, definisanju rizika koji prate delatnosti kompanija i podršci u ostvarivanju prava iz osiguranja po nastanku štetnog događaja. Navela je da je za privredne subjekte obično izneneđujuća i interesantna informacija da za usluge koje posrednik u osiguranju obavlja, ne plaćaju naknadu. Učesnici su imali prilike da aktivno učestvuju u diskusiji, a kao zaključak panel diskusije se nametnulo da osiguranje predsatavlja odlično rešenje kao preventivna zaštita od rizika koji prate poslovanje kompanija.