Osiguranje motornih
vozila

OSIGURANJE OD AUTO-ODGOVORNOSTI

Šta podrazumeva osiguranje od auto-odgovornosti?

Osiguranje od auto-odgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila.

Polisom osiguranja od autoodgovornosti osigurava se odgovornost za štetu koja je pričinjena trećem licu upotrebom motornog vozila.

Na osnovu zaključenog osiguranja od auto odgovornosti, osiguravač oštećenom nadoknađuje materijalnu (uništenje, oštećenja ili nestanak stvari) i nematerijalnu štetu (telesna oštećenja, narušeno zdravlje ili smrt).

Na kojoj teritoriji važi osiguravajuće pokriće?

Osiguravajuće pokriće se pruža za štete nastale na teritoriji Republike Srbije, država članica Evropske unije, teritoriji država članica Sistema međunarodne karte osiguranja ili država čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilateralnog sporazuma..

Zeleni karton, kao potvrda o osiguranju od autoodgovornosti, ostaje obavezan dokument za vozila kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Tunis i Maroko.

Polisom osiguranja od auto-odgovornosti nije pokrivena šteta na sopstvenom vozilu. Ovakve štete pokriva kasko osiguranje.

AUTO KASKO OSIGURANJE

Šta podrazumeva auto kasko osiguranje?

Auto kasko osiguranje obuhvata pokriće većine šteta na motornom vozilu prouzrokovanih za vreme vožnje, u mirovanju ili na parkiralištu. 

Od kojih rizika je automobil osiguran?

Osnovno auto-kasko osiguranje predstavlja osiguranje vozila od rizika kao što su:

 • Saobraćajne nezgode – prevrnuće, sudar, udar, skliznuće, pad u provaliju (survavanje) i slično bez obzira na krivicu osiguranika;
 • Pad ili udar nekog predmeta;
 • Požar;
 • Iznenadno termičko ili hemijsko delovanje spolja;
 • Grom;
 • Eksplozija, osim nuklearne eksplozije;
 • Oluja;
 • Grad;
 • Snežna lavina;
 • Pad vazdušne letilice ili njenih delova;
 • Manifestacije i demonstracije;
 • Zlonamerni postupci ili obest trećih lica;
 • Oštećenja tapaciranih delova vozila nastala prilikom pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnoj nezgodi ili na neki drugi način;
 • Namernog oštećenja osigurane stvari u cilju sprečavanja veće štete na stvarima ili ljudima;
 • Poplave, bujice ili visoke vode.

 Koje vrste vozila se mogu osigurati kasko osiguranjem?

Mogu se osigurati sve vrste kopnenih motornih vozila standardne izrade, kao i priključna, specijalna i radna vozila, motocikli, šinska vozila, radne mašine i njihovi sastavni delovi.

Na kojoj teritoriji važi ova vrsta osiguranja?

Ova vrsta osiguranja važi na teritoriji Evrope i Republike Srbije.

OSIGURANJE OD AUTO NEZGODE

Šta podrazumeva osiguranje od auto nezgode?

Vozač motornog vozila koji je prouzrokovao štetu, kao ni putnici, prema zakonu, nemaju pravo na odštetu iz osnova osiguranja auto odgovornosti.

Osiguranjem od autonezgode osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, i to od sledećih rizika:

 • smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja i
 • trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu.

Ova vrsta osiguranja se, kod većine osiguravača, ugovara na polisi na kojoj je moguće zaključiti i delimično kasko osiguranje.

POMOĆ NA PUTU

Šta podrazumeva osiguranje pomoć na putu?

Pomoć na putu je zaštita od mogućih problema pri korišćenju motornih vozila u zemlji i inostranstvu.

Osiguranje pomoć na putu podrazumeva pomoć 24 časa, kao i pokriće neophodnih troškova pomoći, u slučaju kada automobil nije u voznom stanju ili je nepodoban za dalju sigurnu vožnju.

Koje troškove je moguće pokriti ovim osiguranjem?

 • popravke vozila u slučaju manjeg kvara
 • vuče – prevoza teže oštećenog vozila
 • organizacije pomoći na putu
 • prevoza vozača i putnika do prebivališta odnosno odredišta
 • prenoćišta za vozača i putnike
 • čuvanja vozila
 • najma zamenskog vozila
 • dostave ključeva usled gubitka ili krađe
 • prevoza vozila nakon bolesti ili smrti vozača
 • povratka dece zbog povrede, bolesti, ili smrti vozača