Osiguranje od odgovornosti
vozara (prevoznika)

Šta podrazumeva osiguranje od odgovornosti vozara (prevoznika)?

Zakonskim propisima regulisano je u kojim situacijama se vozar ne može osloboditi odgovornosti za štete nastale u toku prevoza na robi, a za koju je vozar ili lice koje je po njegovom nalogu radilo (podvozar) odgovoran.

Zavisno od vrste prevoznog sredstva, relacija i propisa na osnovu kojih je regulisana delatnost vozara postoji:

  • osiguranje odgovornosti drumskog vozara u domaćem transportu,
  • osiguranje odgovornosti drumskog vozara u međunarodnom transportu (CMR),
  • osiguranje brodara unutrašnje plovidbe u domaćem transportu,
  • osiguranje brodara unutrašnje plovidbe u međunarodnom transportu.

Osiguranje odgovornosti vozara (CMR) pokriva isključivo štete za dokazanu subjektivnu odgovornost prevoznika (vozara) i to po međunarodnoj Konvenciji CMR o drumskom prevozu

Kod osiguranja odgovornosti vozara po CMR Konvenciji osiguravajuće kuće cene i razmatraju sve činjenice i okolnosti vezane za štetni događaj pri odlučivanju o pravu na naknadu. To znači da ovo osiguranje ne predstavlja automatizam za priznavanje nastale štete na robi, već da u slučaju oštećenja pošiljke ili gubitka u drumskom prevozu obaveza dokazivanja eventualne odgovornosti vozara pada na teret vlasnika robe.

Koji su rizici pokriveni?

Polisom odgovornosti vozara osigurava se odgovornost osiguranika kao prevoznika za dokazane štete koje nastanu u prevozu pošiljaka robe (stvari), usled ostvarenja nekog od sledećih rizika:

  • oštećenja robe (stvari)
  • provalne krađe, razbojničke krađe ili krađe celog vozila sa robom
  • zakašnjenja u isporuci robe (stvari)

Pored navedenog, polisom odgovornosti vozara (prevoznika) pokriveni su troškovi sudskih sporova i preduzetih pravnih mera u vezi sa štetama u cilju odbrane od neosnovanih ili preteranih zahteva korisnika prevoza.

Takođe, polisa pokriva i troškove eventualnog istovara, pretovara ili utovara robe na drugo prevozno sredstvo, ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpelo saobraćajni udes, a u cilju izbegavanja daljeg oštećenja robe  ili smanjenja već nastalih oštećenja na prevezenoj robi.

Pokrićem su obuhvaćeni i troškovi uklanjanja i prevoza ostataka uništene robe, u cilju čišćenja puta po naredbi nadležnih organa, kao i troškovi utvrđivanja uzroka, obima i visine štete.