Osiguranje od
profesionalne odgovornosti

Šta podrazumeva osiguranje od profesionalne odgovornosti?

Osiguranje od profesionalne odgovornosti pokriva odgovornost za štete usled učinjene profesionalne greške sa fokusom na sledeće delatnosti za koje je ova vrsta osiguranja obavezna: računovođe i revizori, advokati, inženjeri, lekari, posrednici u osiguranju, stečajni upravnici, izvršitelji I ostale delatnosti.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti je jako važno  za kompanije koje nude usko specijalizovane usluge. Sve je više profesija koje uključuju specifičnu vrstu usluge – savetodavnu, konsultantsku, ekspertsku, analitičku ili proceniteljsku.

U kojim slučajevima osiguranje od profesionalne odgovornosti pruža pokriće?

Osiguranje od profesionalne odgovornosti pruža pokriće u slučaju:

  • Tužbi zbog nemara;
  • Tužbi za greške i propuste;
  • Greške zbog neprecizne komunikacije između vas i klijenta;
  • Greške prouzrokovane od strane trećih lica;
  • Nemogućnosti da se obezbede ugovoreni rezultati od značaja za klijentovo poslovanje;
  • Prekoračenja rokova dogovorenih na početku saradnje;
  • Ostalih grešaka nastalih prilikom tumačenja, prepisivanja ili deljenja informacija od značaja za klijenta.