Osiguranje od
sajber odgovornosti

Šta podrazumeva osiguranje od sajber odgovornosti?

Osiguranje od sajber odgovornosti za IT industriju osmišljeno je da vam pruži zaštitu i podršku u slučajevima kada su kompanijske poverljive informacije ukradene ili kompromitovane.

Osiguranje od sajber odgovornosti obihvata direktne štete koje nastaju kao posledica sajber rizika i štete koje nastaju prema trećim licima.

Sajber osiguranje je potrebno svakome ko je u dodiru sa poverljivim informacijama (lični podaci, brojevi kreditnih kartica, tekućih računa, podaci o zdravstvenim ispravama, podaci o vozačkoj dozvoli i svi ostali podaci koji se vezuju za identitet određene osobe ili njeno finansijsko i zdravstveno stanje).

Najugroženiji sektri su: finansijski sektor, tehnološki i IT sektor, sektor energetike i životne sredine, farmaceutski i zdravstveni sektor.

Koje vrste šteta postoje kod IT osiguranja od sajber odgovornosti?

Postoje dve vrste šteta kod IT osiguranja od sajber odgovornosti. Prvo su direktne štete koje nastaju kao posledica sajber rizika i odražavaju se na poslovanje kompanije, a drugo su štete koje nastaju prema trećim licima.

IT osiguranje od sajber odgovornosti za direktne štete je osmišljeno sa ciljem da pomogne preduzećima da se izbore sa visokim troškovima u slučajevima povrede podataka.

IT osiguranje od sajber odgovornosti prema trećim licima prilagođeno je situacijama u kojima vaš klijent pretrpi povredu podataka i tuži vašu firmu za nadoknadu štete. Pošto troškovi povrede podataka mogu biti jako visoko, vaš klijentu može imati još jači motiv da tuži svog IT dobavljača usluga i traži pokriće svojih gubitaka. Ukoliko dođe do te situacije, IT osiguranje od sajber odgovornosti može pomoći da platite advokatske troškove, sudske troškove, vansudska poravnanja ili presude.