Osiguranje poljoprivrede

Šta podrazumeva osiguranje poljoprivrede?

Osiguranje poljoprivrede podrazumeva finansijsku zaštitu od ugroženosti prirodnim nepogodama i klimatskom promenama, odnosno finansijsku podršku u slučajevima uginuća i prinudnog klanja kada je u pitanju stočarska proizvodnja, kao i svođenje ovog rizika na minimum.

Sigurno i pouzdano osiguranje je od vitalnog značaja za opstanak i razvoj agrarnog sektora. Poljoprivreda je kao delatnost nesigurna i podložna rizicima i predmet je brojnih subvencija od strane države. Štete na usevima i plodovima, kao i štete koje pretrpi stočni fond, često za poljoprivrednike predstavljaju nenadoknadiv gubitak.

Osiguranje useva i plodova

Šta može da bude predmet osiguranja?

Predmet ove vrste osiguranja su sve poljoprivredne kulture – jednogodišnje, dvogodišnje ili višegodišnje koje se gaje kao osnovni usev, podusev ili postrni usev, zatim šumske kulture do šeste godine starosti, topola i vrba za pletarstvo i trska koja nije predmet gajenja, ali je  čovek koristi kao sirovinu.

Takođe, predmet osiguranja mogu biti i usevi i plodovi koje se gaje u zaštićenom prostoru (staklenici i plastenici).

Kod svih biljaka (jednogodišnjih i višegodišnjih) osigurava se ono što je svrha njihovog gajenja, odnosno njihov jednogodišnji rod, koji je najčešće plod, cvet, stablo, list, koren, podloge, kalemovi, reznice, sadnice ili pruće.

Sve biljke koje se osiguravaju su grupisane prema načinu gajenja i biološkoj pripadnosti I dele se na:

 • žitarice
 • industrijsko bilje
 • povrće
 • voće i vinograde
 • mlade voćnjake I vinograde do stupanja u rod
 • useve i plodove u staklenicima i plastenicima
 • voćno-lozni i šumski sadni materijal
 • mlade šumske kulture do navršenih 6 godina
 • lekovito i ukrasno bilje
 • krmno bilje
 • vrbe za pletarstvo, trska i dr.

Od kojih sve rizika možete da osigurate svoje useve i plodove?

Gubitak prinosa u proizvodnji useva i plodova osigurava se od:

 • grâda, požara i udara groma
 • oluje
 • poplave
 • prolećnog mraza
 • jesenjeg mraza gubitak semenskog kvaliteta kod semenskog kukuruza
 • posle izvršene žetve – berbe
 • gubitka semenskog kvaliteta
 • gubitka kvaliteta kod voća i stonog grožđa
 • suše
 • gubitka prihoda

Društva za osiguranje stimulišu ovu vrstu osiguranja brojnim pogodnostima,kao što je mogućnost plaćanja premije nakon žetve ili berbe, bez plaćanja kamate, popusti do 50% prilikom plaćanja premije i popusti na rano ugovaranje osiguranja.

Osiguranje životinja

Šta može da bude predmet osiguranja?

Predmet osiguranja mogu da budu  sve vrste i kategorije domaćih životinja, neke divlje životinje i egzotične životinje u zoološkim vrtovima (kopitari, goveda, ovce, koze, svinje, pčele, psi, pastrmke, nerčevi, ćurke, morke, paunovi, perad i dr.).  Kod osiguranja živine mogu se osigurati roditeljska i proizvodna jata teških i lakih linija, kao i tovni pilići i ćurke. Važno je napomenuti da se osiguravaju životinje u celini, a ne njihovi proizvodi.

Od kojih sve rizika možete da osigurate životinje?

 • uginuće, prinudno klanje ili ubijanje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja
 • gubitak teleta (ždrebeta) pri porođaju
 • gubitak priplodne sposobnosti junica ili krava
 • gubitak priplodne sposobnosti muških priplodnih grla
 • od opasnosti kastracije i ovariotomije
 • osiguranje životinja na izložbama
 • osiguranje životinja za vreme izdržavanja karantina  i dr.
 • osiguranje od opasnih zaraznih bolesti, kao što je kuga kod svinja

Rizici koje je moguće pokriti kod osiguranja živine su:

 • požar
 • prekid ventilacije
 • bolesti zakonom obavezne za prijavljivanje
 • druge bolesti i stanja koje definišu društva za osiguranje svojim Uslovima osiguranja.