Osiguranje pravne zaštite

Šta podrazumeva osiguranje pravne zaštite?

Osiguranje pravne zaštite podrazumeva pokriće osiguranika u slučajevima kada je on optužen ili okrivljen, ali i u slučajevima kada je u osiguranik u sudskom procesu kao osumnjičeni ili svedok.

Šta može da bude predmet osiguranja?

Predmet osiguranja je pravna zaštita prilikom krivičnog i prekršajnog postupka, kao i pravna zaštita u disciplinskom postupku (za slučajeve koji nastanu prilikom obavljanja profesionalne delatnosti ili u vezi sa tom delatnošću).

Koji troškove pokriva ovo osiguranje?

Troškovi koje ovo osiguranje pokriva su:

  • troškovi odbrane,
  • angažovanja advokata,
  • svedočenja,
  • pravnog savetovanja,
  • sudskog procesa i
  • veštačenja.

Ukoliko se krivica osiguranika utvrdi pravosnažnom presudom, polisom osiguranja pravne zaštite pokriva se i

  • odštetni zahtev do ukupne ugovorene sume osiguranja.