Osiguranje produktne
odgovornosti

Šta podrazumeva osiguranje produktne odgovornosti?

Ukoliko se bavite prozvodnjom proizvoda, odnosno pružanjem usluga ovo je osiguranje za Vas. Ovo osiguranje Vas štiti od štete nanete korisnicima Vaših proizvoda, odnosno usluga.

Ovim osiguranjem možete osigurati svoju odgovornost za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i uništenja ili oštećenja stvari trećih lica, koja nastanu zbog upotrebe proizvoda sa nedostatkom ili izvršenja neodgovarajuće usluge, koju ste isporučili ili izvršili.

Koji štetni događaji su pokriveni?

Pokriveni su štetni događaji koji su nastali zbog upotrebe proizvoda sa nedostatkom ili izvršenja neodgovarajuće usluge na osnovu kojih bi treće lice moglo da zahteva naknadu štete po osnovu Vaše odgovornosti.