Osiguranje vazduhoplova

Šta podrazumeva osiguranje vazduhoplova?

Vlasnici vazduhoplova, u zavisnosti od potreba, koje najčešće proizilaze iz namene ali i vrste letilice (koriste letilicu za svoje potrebe, snimaju iz vazduha, zaprašuju, prevoze ljude, robu, ili obučavaju druge) ugovaraju različite vrste osiguranja koje prate samo posedovanje letilice i obavljanje neke delatnosti letilicom.

Zato je važno da budete osigurani polisom koja će pokriti troškove koji mogu nastati u slučaju oštećenja vazduhoplova (i na nebu i na zemlji), ali i koja će Vam biti podrška ukoliko korišćenjem letelice nanesete povrede ili štetu svojim putnicima ili trećim licima.

Obavezno osiguranje od odgovornosti iz upotrebe vazduhoplova

Prema odredbama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju osiguranje vlasnika vazduhoplova za štetu pričinjenu trećim licima, putnicima i njihovim ličnim stvarima svrstava se u kategoriju obaveznih osiguranja. Svi vazduhoplovi sa maksimalnom poletnom težinom većom od 20 kg moraju imati obavezno osiguranje od odgovornosti.

To znači da se registracija vazduhoplova i produženje registracije može  izvršiti  tek kada se nadležnom organu podnese dokaz o zaključenom Ugovoru o obaveznom osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, putnicima i njihovim ličnim stvarima.

Takođe, ukoliko ste vlasnik ili operater bespilotnog vazduhoplova (drona) morate, u skladu sa Pravilnikom o bespilotnim vazduhoplovima, posedovati polisu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima.

Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima za dronove podleže istim pravilima kao i kod regularnih vazduhoplova sa posadom, tako da takva polisa mora biti u skladu sa Zakonom i ispoštovati limite za vazduhoplove čija  je maksimalna poletna težina veća od 20kg.

Kasko osiguranje vazduhoplova

Kasko osiguranjem vazduhoplova se pokriva fizički gubitak ili oštećenje koje nastane na osiguranom vazduhoplovu dok leti, dok je usidren ili na zemlji kao i troškovi prenosa oštećenog vazduhoplova do mesta popravke.

Šta može da bude predmet kasko osiguranja vazduhoplova?

 • trup,
 • motori,
 • standardni instrumenti i
 • oprema

Koje sve vrste vazduhoplova i za koju namenu mogu da se osiguraju?

AVIONI

 • taksi saobraćaj
 • avioni za lične potrebe
 • sportski avioni
 • ostala avijacija (upravni, sanitetski i dr.)
 • protivpožarna avijacija
 • školski avioni
 • privredna avijacija
 • saobraćajna avijacija (redovan saobraćaj i čarter)
 • hidroavioni
 • jedrilice, ultralaki avioni, zmajevi, baloni, paraglajderi

HELIKOPTERI

 • za prevoz službenih lica,
 • za spasavanje,
 • za istraživanje,
 • za kontrolu saobraćaja.

Od kojih sve rizika se osiguravaju vazduhoplovi?

 • vanredni spoljni događaji za vreme letenja, rulanja, stajanja na zemlji ili usidrenja
 • nemarnost  zapovednika, pilota i ostalih članova posade
 • troškovi opravdano učinjeni u cilju spasavanja osiguranog vazduhoplova, izbegavanja ili smanjenja štete na osiguranom vazduhoplovu,
 • troškovi prenosa oštećenog vazduhoplova od mesta oštećenja do mesta popravke.

Osiguranje aviotretiranja

Šta može da bude predmet osiguranja aviotretiranja?

Letom aviotretiranja smatra se izbacivanje hemijskih sredstava iz vazduhoplova u niskom letu metodama razbacivanja, prskanja, orošavanja, zaprašivanja, zamagljivanja i granuliranja, izbacivanje hrane za ribe i gašenje šumskih i drugih požara.

Odgovornost od posledica upotrebe hemijskih sredstava prilikom aviotretiranja poljoprivrednih i drugih površina je predmet osiguranja aviotretiranja.

Koji sve rizici su pokriveni osiguranjem aviotretiranja?

 • smrt,
 • potpuni ili delimični invaliditet,
 • prolazne telesne povrede,
 • oboljenja trećih lica,
 • oštećenje ili uništenje imovine.

Osiguranjem nije pokrivena odgovornost osiguranika za štete:

 • pričinjene trećim licima ili imovini trećih lica na površinama koje su udaljene manje od 200m od graničnih ivica tretirane površine,
 • na površinama i imovini naručioca, odnosno korisnika aviotretiranja,
 • štete pričinjene prilikom aviotretiranja površina manjih od 100ha,
 • usled smrti, povrede ili oboljenja lica angažovanih za rad kod naručioca aviotretiranja,
 • usled namerne i grube nepažnje osiguranika,
 • usled primene jače koncentracije hemijskih materijala od one koja je propisana od strane proizvođača.