Dobrovoljno zdravstveno
osiguranje

Šta podrazumeva dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

U zavisnosti od sume osiguranja, polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obuhvata preglede lekara opšte prakse, konsultacije i preglede lekara specijalista, laboratorijske analize, dijagnostiku, testove po medicinskoj indikaciji, davanje terapije, hitan medicinski transport, bolničko lečenje, trudnoću (prateće analize, dijagnostiku, porođaj, podršku tokom prve godine deteta – patronažu, pedijatrijske preglede, vakcinaciju), a ako se dodatno ugovori i sistematski pregled,  fizikalnu terapiju, oftamološke i stomatološke usluge i lekove.

Različite kombinacije su u ponudi, u zavisnosti od fleksibilnosti konkretnog osiguravajućeg društva. Mesečna premija, u zavisnosti od godina, pola i odabrane kombinacije pokrića, kreće se već od 17€ mesečno, dok su paketi sa najširim pokrićem značajno skuplji.

Ko sve može da se osigura?

Svako može da aplicira za prihvat u dobrovoljno zdravstveno osiguranje, a odluku o prijemu i uslovima prijema doneće konkretno osiguravajuće društvo.

Neki od kriterijuma na osnovu kojih se vrši prihvat osiguranje i donosi odluka o uslovima (obimu pokrića, ceni, ograničenjima i isključenjima) su: državljanstvo RS ili ne, prijava boravka na teritoriji RS ili ne, korisnik osiguranja RFZO ili ne, godine starosti, pol, prethodno, odnosno zatečeno zdravstveno stanje (istorija bolesti), zanimanje, hobi.

Od kojih sve rizika ste osigurani?

U zavisnosti od toga kako se ugovori, pokriće može da bude limitirano na 1.000 -10.000€ samo za vanbolničko lečenje, ili na 10.000 ili 100.000€ za bolničko lečenje, uz mogućnost da se ugovori pokriće za lečenje u inostranstvu do 2.000.000€.

Zašto je dobrovoljno zdravstveno osiguranje prepoznato kao benefit od strane poslodavaca?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je postalo standardni pratilac ugovora o radnom angažovanju zaposlenih u mnogim kompanijama a posebno u IT sektoru.

Kao značajan benefit ističe se sledeće:

 • Postoji poreska olakšica za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, do iznosa od 5.872 dinara po zaposlenom
 • Pregledi se mogu obaviti van radnog vremena
 • Smanjenje odsustva zbog bolovanja i brži povratak na posao
 • Paketi zdravstvenog osiguranja su fleksibilni i mogu da se kreiraju na način da odgovaraju specifičnim potrebama kompanije i njenih zaposlenih
 • Usluge su dostupne u različitim zdravstvenim ustanovama, gradovima ili čak drugim državama
 • Izbor mesta i vremena gde i kada će se obaviti pregled ili intervencija je na korisniku usluga
 • Motivisaniji i efikasniji zaposleni koji sebe vide kao deo tima

Zašto je dobrovoljno zdravstveno osiguranje prepoznato kao benefit od strane zaposlenih?

 • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje štedi vreme, zato što se dolazi na zakazan termin (sad za sad, ili kad klijentu odgovara) i nema čekanja dužeg od 15 minuta
 • Smanjen je broj neradnih dana i izostanaka sa posla – time je očuvan nivo zarade, s’ obzirom da bolovanja prati umanjenje zarade od 35%
 • Zaposleni u privatnim zdravstvenim ustanovama su obučeni i obavezni da se klijentima obraćaju sa poštovanjem
 • Vrhunski lekari, stručnjaci iz raznih oblasti su lako dostupni
 • Nema lista čekanja, svi pregledi se obavljaju brzo i lako u realnom vremenu
 • Sva oprema je nova, nema zastarelih tehnologija
 • Kontakt centri osiguravača, u kojima su zaposleni lekari, dostupni su 24 sata dnevno, svih 7 dana u nedelji (uvek možete da pozovete za savet, dobijete preporuku, bez odlaska u zdravstvenu ustanovu)