Osiguranje imovine

PRAVNA LICA

Šta podrazumeva osiguranje imovine?

Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu, a koje često ne možete da predvidite niti da na njih utičete. Pokriće koje pruža osiguranje imovine zaštitiće Vaše poslovanje od nesumnjivo velikih gubitaka i umanjiće Vaše finansijske troškove koji su posledica ovakvih događaja.

Šta može da bude predmet osiguranja?

Predmet osiguranja kod osiguranja imovine su građevinski objekti, oprema (mašine, uređaji i ostala oprema), zalihe (robe, sirovina, polugotovih i gotovih proizvoda), novac (gotovina i vrednosni papiri) u zaključanoj kasi/blagajni i novac u manipulaciji.

Od kojih sve rizika možete da osigurate svoju imovinu?

Rizici od kojih možete da osigurate svoju imovinu su: požar i neke druge opasnosti (udar groma, oluja, grad, eksplozija, pad letilice, manifestacije i demonstracije, udar sopstvenog motornog vozila u građevinski objekat), lom mašina, lom stakla, provalna krađa i razbojništvo, šomaž – prekid rada zbog požara, novac u manipulaciji, novac u zaključanoj kasi/blagajni.

Posebno može da se ugovori osiguranje od rizika zemljotresa, kao i da se proširi pokriće osnovnih požarnih rizika sledećim dopunskim rizicima: izliv vode iz instalacija, poplava, bujica, visoka voda, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, sleganje tla, snežna lavina, iscurenje tečnosti i gasa– lekaža, samozapaljenje zaliha, izlivanje užarene tečne rastopljene mase, udar nepoznatog motornog vozila u građevinski objekat.

FIZIČKA LICA

Šta podrazumeva osiguranje imovine?

Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu. Požar, poplava, provalna krađa ili neka druga opasnost koja je obuhvaćena ovim osiguranjem može da uništi ili ozbiljno ošteti  Vaš stan, kuću i stvari vašeg domaćinstva u koje ste brižljivo ulagali i čuvali ih dugi niz godina. Osiguranje imovine Vam pomaže da na najbrži način sanirate posledice ovakvih događaja i nastavite bezbrižan život bez posebnih izdvajanja za kupovinu novih stvari, ili u najgorem slučaju sanaciju ili izgradnju potpuno novog objekta za stanovanje.

Šta može da bude predmet osiguranja?

Predmet osiguranja kod osiguranja imovine su građevinski objekti (kuće, stanovi), stvari domaćinstva, novac i dragocenosti.

Građevinski objekti (kuće i stanovi) mogu da budu nastanjeni ili nenastanjeni (vikendice, apartmani). Osiguranjem su, pored građevinskog objekta najčešće obuhvaćene i ugrađene instalacije i oprema u njima, sanitarije, pomoćni objekti i zajednički delovi zgrade.

Obično su ovakva osiguranja ponuđena kao paket rizika i dodatno mogu da obuhvataju i odgovornosti članova domaćinstva u svojstvu privatnih lica u svakodnevnom životu i odgovornost iz posedovanja nepokretnosti, kao i osiguranje članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

Kada kažemo „stvari domaćinstva, novac i dragocenosti“, mislimo na:

 • Predmete koji su u vašem vlasništvu ili u vlasništvu članova vašeg domaćinstva
 • Stvari iz stana ili kuće, smeštene na tavanu, u podrumu, garaži, na terasi i u šupi
 • Stvari koje služe za opremanje stana, ličnu upotrebu i potrošnju, gotovinu, hartije od vrednosti, umetničke predmete, dragocenosti i zbirke (filatelističke i numizmatičke)
 • Takođe su obuhvaćeni i kultivatori, kosačice i ostali sitan poljoprivredni i drugi alat i pribor, stabla voćaka u krugu dvorišta, ograda, potporni zidovi, trotoari itd.
 • Mogu se, posebnim ugovaranjem, osigurati i čamci, motori za čamce, oprema za sportove (jedrenje, ronjenje itd.), instalacije vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije i instalacije za grejanje.

Takođe, posebnim ugovaranjem mogu da se osiguraju aparati i uređaji u domaćinstvu, i to:

 • bela tehnika
 • audio i video uređaji
 • ostali uređaji i aparati
 • kućni alati i mašine
 • personalni računari
 • sistemi zaštite

Ovom vrstom osiguranja pokriveni su rizici oštećenja ili uništenja osigurane stvari, koji nastaju usled nezgode u pogonu, odnosno prilikom upotrebe tih stvari, a uzrokovani su:

 • greškama u materijalu i izradi
 • neposrednim delovanjem električne energije (kratki spoj, atmosferski i drugi prenaponi, električni luk, česte promene napona i sl.)
 • otkazom uređaja za zaštitu i regulaciju, kao i elemenata za automatsko upravljanje
 • udarom groma, prenošenjem električne energije preko vodova

Od kojih sve rizika možete da osigurate svoju imovinu?

Rizici od kojih možete osigurati svoju imovinu su: požar, udar groma, oluja, grad, eksplozija, pad letilice, manifestacije i demonstracije, udar sopstvenog motornog vozila u građevinski objekat, izliv vode iz instalacija, provalna krađa i razbojništvo, lom stakla, lom mašina/instalacija, poplava, bujica, visoka voda, zemljotres, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, sleganje tla, snežna lavina, prokišnjavanje.