Osiguranje objekata u
izgradnji i montaži

OSIGURANJE OBJEKATA U IZGRADNJI

Šta podrazumeva osiguranje objekata u izgradnji?

Realizacija projekta, u različitim fazama izgradnje, izložena je veoma specifičnim rizicima, bilo da se radi o izgradnji stambeno poslovne zgrade, industrijskog postrojenja ili hale, kanalizacije ili rezervoara.

Osiguranje objekata u izgradnji pokriva najvažnije opasnosti, koje ugrožavaju objekte u toku izgradnje.

Osiguranje objekata u izgradnji i montaži štiti sve ugovorne strane uključene u realizaciju projekta – investitora, glavnog izvođača i sve podizvođače.

Šta može biti predmet osiguranja?

Predmet osiguranja objekata u izgradnji može biti:

  • građevinski objekti u izgradnji, rekonstrukciji, popravci, dogradnji, nadgradnji i sl., i građevinska oprema 
  • odgovornost izvođača građevinskih radova 
  • ugovorna odgovornost izvođača građevinskih radova u garantnom roku.

Ako se posebno ugovori, osiguranjem se mogu obuhvatiti: 

  • već postojeći objekti na kojima se obavljaju rekonstrukcije, popravke, dogradnje, nadgradnje, adaptacija i sl., 
  • pojedini građevinski i zanatski radovi koje je preuzeo izvođač radova, 
  • pomoćni građevinski materijal i alat u upotrebi, 
  • građevinska oprema i pomoćni objekti koji služe za izgradnju građevinskog objekta.

Od kojih rizika je moguće osigurati objekte u izgradnji?

Osnovni rizici su:

  • požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, manifestacije i demonstracije, pad letelice, izliv vode, mraz, sneg i led, snežna lavina, kiša, odronjavanje i zarušavanje tla, sleganje tla, građevinska nezgoda, nespretnost, nemar ili zla namera radnika ili nekog drugog lica, provalna krađa.

Dopunski rizici su

  • poplava, bujica, visoka voda i podzemne vode, klizanje tla, odgovornost iz delatnosti izvođača građevinskih radova, ugovorna odgovornost izvođača građevinskih radova u garantnom roku.

OSIGURANJE OBJEKTA U MONTAŽI

Osiguranje objekata u montaži pokriva gotovo sve najvažnije opasnosti koje u toku montaže ugrožavaju izvođače.

Osnovno osiguranje pokriva, pored opasnosti od montažne nezgode, još i sve osnovne opasnosti osiguranja od požara, opasnosti od leda, mraza, snega, kiše, izliva vode, snežne lavine, te odronjavanja i klizanja tla, provalne krađe na neugrađenom montažnom materijalu i opremi, te nespretnost, nemarnost i predumišljaj radnika.

Ugovaranjem dopunskih rizika pokrivene su i opasnosti od poplave, visoke vode, podzemne vode i odgovornost izvođača radova za štetu prouzrokovanu trećim licima.