Osiguranje opšte odgovornosti
(odgovornosti iz delatnosti)

Šta podrazumeva osiguranje opšte odgovornosti?

Polisom osiguranja od odgovornosti iz delatnosti pokriveni su troškovi koje kao pravno lice možete imati u slučaju da ste odgovorni za smrt, telesne povrede i narušavanje zdravlja, uništenje ili oštećenje imovine trećih lica.

U to spada i odgovornost iz:

  • korišćenja, posedovanja, zakupa ili plodouživanja nepokretnosti,
  • upotrebe liftova namenjenih za prevoz lica i tereta,
  • držanja i upotrebe radnih mašina i uređaja.

Koji su rizici pokriveni?

Pokrivena je odgovornost za štete koje nastanu iz vaših poslova i aktivnosti i/ili iz posedovanja stvari i/ili iz pravnog odnosa i/ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti. U to spada npr. odgovornost iz korišćenja, posedovanja, zakupa ili plodouživanja zemljišta, zgrada i prostorija koje se koriste za obavljanje delatnosti, odgovornost iz korišćenja objekata koji služe vašim radnicima i sl.